Zajęcia w klasach mundurowych


Obóz sprawnościowo - naukowy klas mundurowych

alt

Po raz kolejny uczniowie  klas mundurowych, uczestniczyli w obozie sportowym na terenie Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej w Srebrnej Górze. W trakcie trwania obozu uczniowie brali udział w różnego rodzaj zajęciach sportowych, wykładach i ćwiczeniach praktycznych. Przez tych pięciu dni mieli okazję strzelać z ASG, wiatrówki  w XVIII wiecznym forcie, ćwicząc zręczność i celność oka. Podczas zajęć wspinaczkowych zjeżdżać z 30 metrowego wiaduktu kolejki zębatej z początku XX wieku, wspinać się na sztuczną ściankę, poznając wspinaczkowe ABC. Niewątpliwą atrakcją był zjazd "tyrolką" na długości 120 metrów, chodzenie nad ziemią na rozciągniętej linie "slack" oraz "zorbing" czyli toczenie się z góry w olbrzymiej napompowanej kuli. Młodzież miała również możliwość postawienia pierwszych kroków w jeździectwie konnym. Swoją kondycję fizyczną uczniowie mogli również ocenić w trakcie testu sprawnościowego. Dodatkową atrakcją i zarazem ważnym punktem obozu były zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Grzegorza Długaszewskiego i Piotra Majdańskiego dla uczniów klasy policyjnej. Natomiast dla klasy wojskowej zajęcia poprowadzili żołnierze z 31 Batalionu Radiotechnicznego Krzysztof Sosnowski, Tymon Urbański oraz systematycznie współpracujący z naszą szkołą Marek Parecki, którzy przygotowali i przeprowadzili w klasie wojskowej szereg zajęć dotyczących pracy żołnierzy. Na zakończenie obozu wręczono nagrody dla najlepszych drużyn obozowych w poszczególnych konkurencjach.

alt

alt

alt

alt

 


Wizyta w Jednostce Wojskowej 31 Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu

alt

28 listopada uczniowie pierwszych klas mundurowych (policyjnej i wojskowej) mieli okazję uczestniczyć w zajęciach realizowanych przez żołnierzy na terenie Jednostki Wojskowej 31 Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu. W tym roku oprócz zapoznania się z funkcjonowaniem Jednostki, uczniowie mieli możliwość wykonania ćwiczeń strzeleckich z broni bojowej kbk AKMS na symulatorze Cyklop 1.

alt

alt


Szkolenie strzeleckie klas mundurowych

alt

10 października uczniowie klasy policyjnej i wojskowej uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim na terenie Strzelnicy Wojskowego Klubu Strzeleckiego WKS „Śląsk”. Jak w ubiegłych latach, każdy kadet klas mundurowych miał możliwość wykonania strzałów z pistoletu Margolin oraz karabinka SKS.

alt

alt

alt

alt


Rok szkolny 2013-14


Zakończenie roku szkolnego dla klas mundurowych

alt

25 czerwca w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego klas mundurowych, w którym uczestniczyli starosta dzierżoniowski Janusz Guzdek, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego Alicja Hromada oraz przedstawiciele służb mundurowych reprezentujących dzierżoniowski Areszt Śledczy, Straż Miejską, Komendę Powiatową Policji w Dzierżoniowie oraz Jednostkę 31 Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu, dyrekcja oraz nauczyciele szkoły, rodzice i oczywiście uczniowie klas mundurowych.  Uczniowie klas policyjnych oraz po raz pierwszy klasy wojskowej otrzymali certyfikaty poświadczające awanse. Klasom policyjnym wręczał zastępca komendanta KPP w Dzierżoniowie natomiast klasie wojskowej - zastępca dowódcy wrocławskiej jednostki. obejrzeli prezentację opowiadającą o dotychczasowych sukcesach umundurowanych klas, jak choćby obóz sprawnościowo – naukowy czy zdobycie odznaki skoczka spadochronowego służby ochrony przez dwie uczennice klasy policyjnej. Uroczystość zakończył pokaz musztry z bronią, którą zaprezentowało dwóch uczniów z klas policyjnych.

 

alt

alt

 


Obóz sprawnościowo - naukowy klas mundurowych

alt

Już tradycją naszej szkoły stało się, że co roku uczniowie pierwszych klas mundurowych naszej szkoły, uczestniczą w obozie sportowym na terenie Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej w Srebrnej Górze. W trakcie trwania obozu uczniowie brali udział w różnego rodzaj zajęciach sportowych, wykładach i ćwiczeniach praktycznych. Przez tych pięciu dni mieli okazję strzelać z wiatrówki w XVIII wiecznym forcie, ćwicząc zręczność i celność oka. Podczas zajęć wspinaczkowych zjeżdżać z 30 metrowego wiaduktu kolejki zębatej z początku XX wieku, wspinać się na sztuczną ściankę, poznając wspinaczkowe ABC. Niewątpliwą atrakcją był zjazd "tyrolką" na długości 120 metrów, chodzenie nad ziemią na rozciągniętej linie "slack" oraz "zorbing" czyli toczenie się z góry w olbrzymiej napompowanej kuli. Młodzież miała również możliwość postawienia pierwszych kroków w jeździectwie konnym. Swoją kondycję fizyczną uczniowie mogli również ocenić w trakcie testu sprawnościowego oraz gry terenowej przeprowadzonej przez nauczycieli. Dodatkową atrakcją i zarazem ważnym punktem obozu były zajęcia prowadzone przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie asp. Grzegorza Długaszewski dla uczniów klasy policyjnej. Natomiast pierwszy raz gościliśmy na naszym wyjeździe żołnierzy z 31 Batalionu Radiotechnicznego st. szer. Krzysztofa Sosnowskiego, chor. Adama Nawrota oraz systematycznie współpracującego z naszą szkołą st. sierż. Marka Pareckiego, którzy przygotowali i przeprowadzili w klasie wojskowej szereg zajęć dotyczących pracy żołnierzy. Na zakończenie obozu wręczono nagrody dla najlepszych uczestników oraz najlepszych drużyn obozowych.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


 

Kadeci z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie na obchodach jubileuszu 31 Batalionu Radiotechnicznego

alt

 

Kadeci pierwszej klas policyjnej i wojskowej z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie 9 maja 2014 roku gościli na terenie współpracującego z nami 31 Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu. Dowódca Jednostki ppłk Sebastian Kowalczuk zaprosił uczniów naszej szkoły na obchody 40 rocznicy sformowania 31. Batalionu. Młodzież miała zaszczyt brać czynny udział w tak ważnym dla Jednostki święcie, gdyż mieli możliwość wejść na plac apelowy wspólnie z pododdziałami wojskowymi. Uczniowie klasy wojskowej mogli również zaprezentować przed całą Jednostką i zaproszonymi gośćmi swoje umiejętności, jakie zdobyli podczas realizowanych w szkole zajęć samoobrony. Pokaz walki wręcz, na którym zademonstrowano różnego rodzaju formy obrony przed napastnikiem nieuzbrojonym i uzbrojonym, jaki przygotowali kadeci, cieszył się dużym zainteresowaniem. Na zakończenie największą atrakcją dla gości był pokaz łamania płonących suporeksów. Mamy nadzieję, że to nie ostatni występ naszych uczniów przed tak liczną publicznością.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Zajęcia klasy wojskowej z 31 Batalionem Radiotechnicznym

alt

Dzięki dużemu zaangażowaniu i współpracy w realizację programu dla klasy wojskowej w dniu 12 grudnia 2013 r. w naszej szkole odbyły się pierwsze z cyklicznych zajęć dla uczniów z przedstawicielem 31 Batalionu Radiotechnicznego st. sierż. Markiem Pareckim.


Instruktor nurkowania i skoków spadochronowych na zajęciach z klasami mundurowymi

alt

Kolejny raz dzięki dużemu zaangażowaniu nauczyciela samoobrony i wiedzy o policji, Pana por. Mariusza Moszyńskiego, uczniowie klas policyjnych i wojskowej mogli uczestniczyć w cyklu spotkań z ciekawymi postaciami ze świata służb mundurowych. Tym razem gościliśmy w naszej szkole Pana nadkom. Andrzeja Nowickiego, który 20 lat swojego życia przepracował w Jednostce Specjalnej, a następnie w Policji. Dzięki jego wiedzy i dużym umiejętnościom młodzież poznała zasady odbywania szkoleń nurkowych i spadochronowych. Każdy z uczniów mógł również przymierzyć sprzęt, w jakim nasz instruktor nurkował w różnych miejscach świata. Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym będziemy mogli spotkać się jeszcze wielokrotnie z tak ciekawymi osobami.

alt

alt


Klasy mundurowe z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie na zajęciach w jednostce wojskowej

alt

Dzięki współpracy z 31 Batalionem Radiotechnicznym we Wrocławiu uczniowie z klasy wojskowej i policyjnej Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, uczestniczyli w zajęciach pokazowych zorganizowanych przez żołnierzy z wrocławskiej jednostki. W trakcie wizyty młodzież mogła zobaczyć salę tradycji, gdzie wysłuchała bardzo interesującej historii współpracującej z nami jednostki. Poznała również zadania, jakie w systemie obrony powietrznej naszego kraju wykonują żołnierze na terenie bardzo tajemniczego obiektu technicznego w Pietrzykowicach. Kolejnym punktem naszego spotkania było Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych gdzie młodzież wzięła udział w zajęciach dotyczących środków bojowych stosowanych na polu walki. Żołnierze z 31 Batalionu Radiotechnicznego z dużym zaangażowaniem prowadzą dla naszych uczniów zajęcia i już w najbliższym miesiącu klasa wojskowa będzie mogła odbyć kolejne szkolenie, tym razem z terenoznawstwa.

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Współpraca z 31 Batalionem Radiotechnicznym

alt

28 października gościliśmy w naszej szkole Dowódcę 31 Batalionu Radiotechnicznego ppłk Sebastiana Kowalczuka. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy pomiędzy szkołą, a jednostką w ramach realizacji programu dla klas policyjnych i klasy wojskowej.

alt


Spotkanie z weteranem misji wojskowej NATO

alt

22 października uczniowie klas z rozszerzeniem „technika wojskowa” oraz „wiedza o policji” uczestniczyli w spotkaniu z weteranem misji wojskowej NATO, starszym szeregowym Pawłem Jedoniem z 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. brygady Stanisława Sosabowskiego w Gliwicach. Zebrani mieli okazję wysłuchać jego naocznej relacji poświęconej obecności jedenastej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Ogromne wrażenie na uczniach zrobiły zdjęcia i filmy nagrane przez gościa obrazujące życie Afgańczyków, tamtejszy krajobraz oraz warunki, w jakich polscy żołnierze patrolują tereny wokół bazy Bagram. Dodatkowym walorem wystąpienia żołnierza były komentarze dotyczące uzbrojenia i wyposażenia technicznego podczas misji. Druga część spotkania została poświęcona omówieniu kryteriów, jakie powinni spełniać kandydaci na zawodowych żołnierzy, szczególnie sprawności fizycznej.

alt


Poprawiony ( Środa, 20 Maj 2020 15:09 )