Rok szkolny 2015 - 2017


III Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej w ZSiPKZ w Bielawie

alt

Na stronach Urzędu Miasta w Bielawie, Telewizji Sudeckiej, Dzierżoniowskiego Tygodnika Powszechnego i portalu ddz.doba.pl zamieszczono artykuł dotyczący III Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej w ramach Grantu Oświatowego.

W konkursie uczestniczyły drużyny z następujących szkół:

  1. Zespół Szkół Społecznych w Bielawie
  2. Gimnazjum Nr 2 w Bielawie
  3. Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
  4. Zespół Szkół Nr 1 im. Prof Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
  5. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Strony WWW:


To już 24. rok wymiany młodzieży ZSiPKZ w Bielawie
ze szkołami partnerskimi w LINGEN

alt

Na stronach Urzędu Miasta w Bielawie, Telewizji Sudeckiej, Dzierżoniowskiego Tygodnika Powszechnego i portalu ddz.doba.pl został zamieszczony artykuł dotyczący kolejnej wymiany uczniów szkół partnerskich z Bielawy i Lingen, która miała miejsce w dniach od 23.04 do 29.04.2017. Uczniowie w ciągu tygodnia pracowali nad projektem, w którym próbowali odpowiedzieć na pytania: jak szukać alternatywnych środków transportu pozwalających chronić środowisko, czym jest mobilność, jak powstaje transport, jakie będą "silniki" przyszłości. Szukając odpowiedzi na te pytania, odwiedziliśmy firmę zajmującą się sprzedażą nowoczesnych elektrycznych rowerów tzw. e-bików. W szkole BBS Technik Lingen uczniowie poznali budowę samochodu z napędem elektrycznym.

Strony WWW:


XVI Powiatowy konkurs ekologiczny „Ziemia – wspólne dobro”
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Na stronie Urzędu Miasta w Bielawie i portalu ddz.doba.pl został opublikowany artykuł dotyczący XVI Powiatowego konkursu ekologicznego, który został zrealizowany pod hasłem „Ziemia – wspólne dobro” w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Cykliczna organizacja konkursu ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz aktywizację młodzieży w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska w powiecie dzierżoniowskim. Za organizację konkursu i jego przeprowadzenie odpowiedzialni byli: Grzegorz Błachut oraz Anna Gros. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: Paweł Puszka – Prezes Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7, Agnieszka Bruchwalska – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Grzegorz Błachut - Nauczyciel ZSIPKZ w Bielawie.

Strony WWW:


Uczniowie ZSiPKZ w Bielawie na praktyce zagranicznej w Cottbus w Niemczech

alt

Na stronie portalu Telewizji Sudeckiej oraz Urzędu Miasta w Bielawie opublikowano informację dotyczącą dwutygodniowej praktyki zagranicznej w Cottbus w Niemczech uczniów ZSiPKZ w Bielawie. Praktyka zawodowa była realizowana w dniach 05.03.2017 r. - 18.03.2017 r. Wyjazd odbył się w ramach projektu "Innowacyjna praktyka zawodowa – szansą dobrego startu w przyszłość" realizowanego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus +”. Młodzież miała zagwarantowane zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne przygotowujące do wyjazdu, przejazd, noclegi, wyżywienie, program kulturowy na miejscu, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe. Uczniowie otrzymali również rozmówki niemiecko-polskie.

Strony WWW:


POWIAT NATURALNIE, POWIAT HISTORYCZNIE

alt

Na stronie Telewizji Sudeckiej opublikowano artykuł dotyczący realizacji VII edycja Konkursu Wiedzy o Historii, Geografii i Społeczności Powiatu Dzierżoniowskiego „MOJA GMINA, MÓJ POWIAT” skierowanego do uczniów szkół średnich. Jego organizatorami byli nauczyciele: mgr Katarzyna Wiącek, inż. Katarzyna Bujnowska oraz mgr Sylwia Sołtysik. W zmaganiach wzięło udział sześć trzyosobowych reprezentacji, które udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące przyrody, zabytków, symboli, tras turystycznych, samorządu oraz mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej.

Strona WWW:


ZSiPKZ w Bielawie - projekt Erasmus+

alt

Na stronach Dzierżoniowskiego Tygodnika Powszechnego i portalu ddz.doba.pl został opublikowany artykuł dotyczący uczestnictwa uczniów naszej szkoły w składzie: Bartosz Dobroś, Dawid Gwiżdż, Jakub Senftleben oraz Dawid Pawlak wraz z opiekunami Magdaleną Stasiak i Aleksandrem Milcinem w spotkaniu projektowym w szkole partnerskiej w Oroslavje w Chorwacji. Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ KA2 strategic partnership finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W projekcie oprócz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie uczestniczą szkoły partnerskie z Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji.

Strony WWW:


Skrawek Irlandii w Poznaniu, czyli uczniowie ZSiPKZ zwiedzają Polskę

alt

Na stronach Urzędu Miasta w Bielawie, Dzierżoniowskiego Tygodnika Powszechnego i portalu ddz.doba.pl został opublikowany artykuł dotyczący dwudniowej wycieczki do Poznania uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W trakcie wycieczki uczniowie zwiedzali na piechotę Poznań, a Irlandię – podczas wizyty w Fundacji Kultury Irlandzkiej. W Muzeum „Brama Poznania” młodzież miała okazję przypomnieć sobie wiadomości o tym, jak powstawało Państwo Polskie i jak żyli nasi przodkowie. Natomiast o tym dlaczego święty Patryk jest patronem Irlandii, jak żyli ludzie na Zielonej Wyspie pomiędzy światem realnym i światem baśni opowiedziała pani Justyna Mazurek –Schramm.

Strony WWW:


Słodka lekcja historii, czyli wizyta uczennic ZSiPKZ
w „Śląskiej Piernikarni” w Niemczy

alt

Na stronie portalu ddz.doba.pl umieszczono informację dotyczącą udziału w zajęciach w dniu 7 marca 2017 r. uczennic klasy drugiej o profilu fototechnik pod opieką nauczycielki historii, p. Sylwii Sołtysik, w jednym z najciekawszych miejsc ziemi dzierżoniowskiej - Piernikarni Śląskiej w Niemczy. Pod kierunkiem mgra historii sztuki, czyli p. Karoliny Klimek, inicjatorki piernikowego przedsięwzięcia, przeniosły się w czasy średniowiecza i pierników pachnących zgodnie z ówczesnymi recepturami miodem, mąką, anyżem, pieprzem i oczywiście goździkami.

Strona WWW:


Program „Alfa” w ZSiPKZ w Bielawie

alt

Na stronie ddz.doba.pl została umieszczona informacja dotycząca programu edukacyjno - informacyjnego „Alfa” Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, prowadzonego dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Zajęcia są ukierunkowane na podnoszenie świadomości młodzieży jak postępować w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Spotkania poprowadził 8 marca w auli szkoły funkcjonariusz KPP, st. asp Michał Chałupka.

Strona WWW:


POWIATOWY KONKURS – „ Z KOMPUTEREM NA TY”

alt

Na stronie Telewizji Sudeckiej i Dzierżoniowskiego Tygodnika Powiatowego został opublikowany artykuł dotyczący XII Powiatowego Konkursu Informatycznego „Z komputerem na ty”. W zmaganiach wzięło udział 20 uczniów z Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Społecznych z Bielawy, Gimnazjum nr 1 i nr 3 z Dzierżoniowa, Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek z Dzierżoniowa oraz Gimnazjum z Łagiewnik.

Strony WWW:


II Powiatowa Debata Zawodoznawcza pn. „Trafny wybór = dobra przyszłość”
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Na stronie Urzędu Miejskiego w Bielawie i Telewizji Sudeckiej opublikowano artykuł dotyczący II edycji Powiatowej Debaty Zawodoznawczej, której gospodarzem jest Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W tym roku została zrealizowana 2 marca pod hasłem „Trafny wybór = dobra przyszłość". Podczas spotkania młodzież i pracodawcy wymienili się informacjami nt. wzajemnych oczekiwań, możliwości podejmowania własnej przedsiębiorczości oraz podzielili spostrzeżeniami o lokalnym rynku pracy.

Strony WWW:


VII Przegląd Karaoke Piosenki Obcojęzycznej w ZSiPKZ w Bielawie

alt

Na stronie Urzędu Miejskiego w Bielawie i portalu ddz.doba.pl umieszczono artykuł dotyczący VII Przeglądu Karaoke Piosenki Obcojęzycznej. Rytmy latynoskie rozbrzmiewające w ZSiPKZ w Bielawie 10 lutego przypomniały, o dwóch miłych wydarzeniach: karnawale i dwóch tygodniach ferii. Wszystkie klasy przygotowały wspaniały repertuar.

Strony WWW:


Ogólnopolski Dzień Transplantacji w ZSiPKZ w Bielawie

alt

Na stronie Tygodnika Dzierżoniowskiego i Dzierżoniowskiego Tygodnika Powiatowego została umieszczony artykuł dotyczący akcji „Drugie życie” promująca ideę świadomego dawstwa narządów. Z ogromnym zapałem do akcji przystąpili uczniowie z ZSiPKZ w Bielawie, którzy nie tylko w tym dniu, ale i przez kilka miesięcy wymyślali, a obecnie nadal przeprowadzają własne akcje promujące transplantację.

Strony WWW:


Odpowiedzialność prawna – spotkania młodzieży
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
z funkcjonariuszem policji

alt

Na stronach Urzędu Miasta w Bielawie i portalu ddz.doba.pl zmieszczono artykuł dotyczący uczestnictwa młodzieży ZSiPKZ w Bielawie w spotkaniu profilaktycznym z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, st. asp. Michałem Chałupką. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich i Kodeksie Karnym, przejawów demoralizacji i łamania prawa.

Strony WWW:


„JĘZYK + ZAWÓD = PRZYSZŁOŚĆ"

alt

Na stronach Telewizji Sudeckiej, ddz.doby.pl oraz Urzędu Miasta w Bielawie umieszczono informację o tegorocznej, drugiej edycji konkursu zmagań językowych dotyczących zawodów: technik pojazdów mechanicznych i fototechnik. Nauczyciele języków obcych w ZSiPKZ: Anna Miśkiewicz i Magdalena Stasiak przygotowały interaktywne zadania słownikowe i przekazały je do ćwiczenia do Szkolnych Ośrodków Kariery w gimnazjach Powiatu Dzierżoniowskiego oraz uczniom szkoły macierzystej w formie elektronicznej.

Strony WWW:


I miejsce uczennic z ZSiPKZ w Bielawie

alt

Na stronie ddz.doba.pl zamieszczono artykuł dotyczący Powiatowego Konkursu Wiedzy nt. Konwencji o Prawach Dziecka i Działalności Rzecznika Praw Dziecka, organizowanego 12 grudnia w Zespole Szkół w Pieszycach, reprezentacja ZSiPKZ w Bielawie w składzie: Wiktoria Hałaczkiewicz, Weronika Zając i Weronika Zimińska zajęła I miejsce.

Strona WWW:


STOP piratom drogowym! – zajęcia profilaktyczne
w ZSiPKZ w Bielawie

alt

Na stronach Telewizji Sudeckiej i ddz.doba.pl został zamieszczony artykuł poświęcony warsztatom o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia poprowadził Mariusz Bukowski – egzaminator prawa jazdy, szkoleniowiec i wieloletni pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.

Strony WWW:


Klasa policyjna z pucharem

alt

Na stronie Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Dzierżoniowskiego Tygodnika Powiatowego zamieszczono artykuł poświęcony Turniejowi Klas Mundurowych o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego, którego celem było wyłonienie najlepszej klasy mundurowej w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Strony WWW:


Warsztaty dla nauczycieli z branży budowlanej

alt

Na stronie Powiatu Dzierżoniowskiego zamieszczono artykuł poświęcony konferencji i zajęciom warsztatowym dla nauczycieli branży budowlanej regionu wałbrzyskiego, których tematem były nowoczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie.

Strona WWW:


Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej

alt

Na stronach ddzdoba.pl, ddz24.eu oraz Urzędu Miasta w Bielawie zamieszczono artykuł o szkolnym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”.

Strony WWW:


Maraton profilaktyczny w ZSiPKZ w Bielawie

alt

Na stronach infoddz.pl, ddzdoba.pl oraz Urzędu Miasta w Bielawie zamieszczono artykuł dotyczący Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który w tym roku przypadał na całym świecie na dzień 10 grudnia. Tym razem młodzież celebrowała X edycję tej imprezy, zorganizowanej pod hasłem „Mam prawo do zdrowia i nie zawaham się go użyć!”.

Strony WWW:


ZSiPKZ – uczennica na podium w konkursie “Wielcy nieobecni”

alt

Na stronie Urzędu Miasta w Bielawie oraz Dzierżoniowskiego Tygodnika Powiatowego został zamieszczony artykuł dotyczący poetyckich potyczek, które odbyły się 22 listopada 2016r., brali w nich udział uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich z powiatu dzierżoniowskiego. Uczennica ZSiPKZ w Bielawie, Weronika Wolf, zdobyła II miejsce w kategorii poezja śpiewana.

Strony WWW:


NOWOCZEŚNIE I FACHOWO

alt

Na stronie Telewizji Sudeckiej opublikowano artykuł dotyczący konferencji i zajęć warsztatowych dla nauczycieli branży budowlanej regionu wałbrzyskiego, pt. „Nowoczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie”.

Strona WWW:


Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia w ZSiPKZ

alt

Na stronie doba.pl został zamieszczony artykuł dotyczący Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia przypadającego na 25 listopada, w którym niemal każdy uczeń Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie miał przy sobie swojego ulubionego pluszaka, który towarzyszył mu podczas lekcji. W ten sposób Szkolny Wolontariat zorganizował zbiórkę pluszowych maskotek, gier, zabawek, książek oraz materiałów plastycznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dzierżoniowie.

Strona WWW:


I Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

alt

Na stronie Tygodnika Dzierżoniowskiego została zamieszczona informacja o I Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, konkurs ten odbył się 15 listopada w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Do rywalizacji przystąpiło siedem szkół ponadgimnazjalnych. Podczas finału w ZSiPKZ w Bielawie uczestnicy konkursu indywidualnie rozwiązywali testy, do których pytania zostały przygotowane na bazie podręcznika „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.

Strona WWW:


KAMERALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z KRESOWIANAMI MIESZKAJĄCYMI NA ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

alt

Na stronach: dtp-24.pl oraz tygodnikdzierzoniowski.pl umieszczono artykuł o kameralnym spotkaniu uczniów z seniorami, którzy w 1945 roku musieli opuścić ukochane Kresy i osiąść na Ziemi Dzierżoniowskiej. W ciągu siedmiu lat wspólnych kontaktów społeczności szkolnej z Kresowianami zdążył utrwalić się w młodzieży nie tylko szacunek, jakim powinniśmy otaczać osoby starsze, ale także ponadpokoleniowa więź.

Strony WWW:


Wyróżnienie dla Piotra Malinowskiego z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Na stronach: dtp-24.pl, doba.pl zamieszczono artykuł informujący o zdobyciu wyróżnienia przez Piotra Malinowskiego, ucznia klasy III Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w XIX konkursie plastycznym „Mój dom – moje miasto – moja ojczyzna”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Regionu Dolnośląskiej Solidarności w przeddzień Święta Niepodległości. Konkurs był organizowany przez Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk i Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Strony WWW:


I miejsce kadetów klas mundurowych Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

alt

Na stronach: dtp-24.pl, doba.pl została opublikowana informacja na temat zajęcia pierwszego miejsca przez uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie podczas międzyszkolnego turnieju „Uczniowskie przysposobienie obronne”. Impreza odbyła się 16.09.2016 r. w ramach „Żywej lekcji historii - patroni naszych szkół wzorem dla przyszłych pokoleń”.

Strony WWW:


Dzień z obiektywem - śladami BOLKA II

alt

Na stronach Urzędu Miasta w Bielawie, Telewizji Sudeckiej, Tygodnika Dzierżoniowskiego, dtp-24.pl, doby.pl oraz serwisu społecznościowego facebook Miasta Bielawy został zamieszczony artykuł poświęcony projektowi "Dzień z obiektywem - śladami BOLKA II", w ramach którego uczniowie ZSiPKZ w Bielawie, kształcący się w zawodzie fototechnik zapoznali się ze wszystkimi tajnikami i zasadami wykonywania zdjęć zabudowań architektonicznych. Każdy uczeń wykonał fotografie elementów architektury Zamku Grodno wskazanych przez prowadzącego zajęcia zawodowe pana Marcina Włudarczyka.

Strony WWW:


LE Bester wspiera lokalne szkolnictwo zawodowe

alt
alt

W gazetce Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. wydanej na 2 kwartał 2016 został zamieszczony artykuł dotyczący konkursu na najlepszego technika mechanika w I klasie technik mechanik - klasy patronackiej Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.


Centrum budownictwa energooszczędnego w Bielawie

alt

W biuletynie informacyjnym BOLIX times Nr 2(10)/październik 2015 został zamieszczony artykuł dotyczący powstania Centrum budownictwa energooszczędnego przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz zaangażowania firmy BOLIX S.A. w przygotowanie zaplecza dydaktyczno-warsztatowego gdzie uczniowie w warunkach zaimprowizowanej budowy mogą zgłębiać swoją wiedzę na temat ociepleń w budownictwie niskoenergetycznym.

Do pobrania:

Biuletyn informacyjny BOLIX times Nr 2(10)/październik 2015

Strony WWW:


Poprawiony ( Niedziela, 12 Listopad 2017 11:58 )