Rok szkolny 2018 – 2019

Podpisanie porozumienia ze szkołą zawodową w Kijowie

Rok szkolny 2017 – 2018


„Klementyna” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

alt

Na stronach Urzędu Miasta w Bielawie, portalu ddz.doba.pl, infoddz.pl oraz dtp-24.pl opublikowano artykuł dotyczący uczestnictwa w dniu 27 października br. uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w pokazie asortymentu firmy WAGO ELWAG sp. z o.o. Pokaz został realizowany w profesjonalnym laboratorium szkoleniowym na kółkach o wdzięcznej nazwie „Klementyna”. Samochód prezentacyjny stanowił nie tylko wystawę wyrobów firmy WAGO ELWAG, ale przede wszystkim sala szkoleniową dla kilkunastu osób oraz laboratorium umożliwiające dokonywanie prób i pomiarów elektrycznych.

Strony WWW:


Komórkomania w ZSiPKZ w Bielawie

alt

Na stronie portalu ddz.doba.pl został zamieszczony artykuł dotyczący akcji Komórkomania, która odbyła się w dniu 23 października br. w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W przedsięwzięciu brały udział osoby, które ukończyły 18 lat, ważyły nie niej niż 50 kg, nie miały dużej nadwagi oraz przewlekłych chorób. Celem akcji było zarejestrowanie jak największej liczby osób w bazie DKMS, jako dawcy szpiku, aby pomóc w przyszłości pacjentom zmagającym się z nowotworami krwi na całym świecie.

Strona WWW:


Klasy mundurowe ZSiPKZ w Bielawie na obozie szkoleniowym z komandosami

alt

Na stronach Urzędu Miasta w Bielawie, portalu ddz.doba.pl, infoddz.pl oraz dtp-24.pl został zamieszczony artykuł dotyczący uczestnictwa w dniach od 2 do 6 października 2017 r w Kuźnicy woj. śląskie na terenie Ośrodka Obozowo-Biwakowego Komendy Chorągwi ZHP Ruda Śląska 9 uczniów szkoły z klas wojskowych w obozie edukacyjno-szkoleniowy dla klas mundurowych ZSiPKZ w Bielawie.

Kadrę obozu stanowili żołnierze i funkcjonariusze służby czynnej i będący w stanie spoczynku, wchodzący w skład Stowarzyszenia Patriotyczno-Militarnego „DWS” (Dowództwa Wojsk Specjalnych), do którego należy również nasz nauczyciel ZSiPKZ w Bielawie, a zarazem opiekun uczniów Mariusz Moszyński.

Strony WWW:


Dzień Edukacji Narodowej w ZSiPKZ w Bielawie,
rozpoczęcie współpracy z dwiema firmami

alt

Na stronach Urzędu Miasta w Bielawie, Dzierżoniowskiego Tygodnika Powszechnego i portalu ddz.doba.pl został zamieszczony artykuł dotyczący akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście wicestarosta Marek Piorun, przedstawiciele firmy Pentair Poland Sp. z o.o, którą reprezentowali pan Adrian Walczewski – Dyrektor zakładu, pani Anna Augustyniak i Aleksandra Stolarczyk oraz przedstawiciele firmy Thor Industriemontagen GmbH z Niemiec którą reprezentowali Prezes pan Kersten Thor oraz pan Michał Kwietniewski. W uroczystości uczestniczyli także emerytowani nauczyciele i pracownicy, uczniowie oraz nauczyciele pracownicy naszej Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od defiladowego wejścia uczniów klasy mundurowej ze sztandarem Szkoły a następnie odśpiewania hymnu państwowego. W okolicznościowym przemówieniu dyrektor szkoły – Ireneusz Rutowicz podziękował kadrze pedagogicznej oraz pracownikom Szkoły za włożony wysiłek w kształcenie i wychowanie młodzieży. Wyróżnionym nauczycielom i pracownikom Szkoły wręczył nagrody i podziękowania. Bardzo ważnym punktem uroczystości było podpisanie w obecności wszystkich uczestników uroczystości umów partnerskich:

  1. Umowy pomiędzy Szkołą a firmą Pentair Poland Sp. z o.o, w sprawie objęcia patronatem klasy technik mechanik;
  2. Umowy pomiędzy Szkołą a firmy Thor Industriemontagen GmbH, w sprawie objęcia patronatem klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Dokumenty te regulują formy współpracy Szkoły i firm w zakresie lepszego, oczekiwanego przez europejski rynek pracy, przygotowania młodzieży do egzaminu zawodowego i wreszcie podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Strony WWW:


Poprawiony ( Niedziela, 12 Listopad 2017 11:56 )