POWSTAJE INKUBATOR
NOWA HALA DYDAKTYCZNA BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO

Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
Szkoła Policealna
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego
w Bielawie

ZAPRASZAMY !!!

Więcej bieżących informacji znajduje się w zakładce Aktualności

Rok Szkoły Zawodowców

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów. Zadaniem uczestników będzie wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

Zgodnie z regulaminem formuła konkursu jest otwarta. Do konkursu zapraszamy wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zaprezentują swój talent w jednej z trzech kategorii: praca pisemna, praca plastyczna lub film.

Dokonania pretendentów do tytułu laureatów konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” oceni kapituła konkursu, według jednolitych kryteriów zapisanych w regulaminie.

Informacji w szkole na temat konkursu udzielają pani Agnieszka Nowakowska, pani Marta Pajchrowska oraz dyrektor Ireneusz Rutowicz.

Więcej informacji w załącznikach:

Regulamin konkursu
Zgłoszenie na konkurs
Oświadczenie dla ucznia
Oświadczenie dla nauczyciela


Powiatowy Program Aktywności Młodzieży

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY w powiecie dzierżoniowskim (PAM) to:

  • nowatorska inicjatywa Powiatu Dzierżoniowskiego,
  • przykład inspirującej współpracy samorządów lokalnych, instytucji państwowych i osób fizycznych,
  • długofalowe przedsięwzięcie budujące poczucie wspólnej odpowiedzialności ludzi dorosłych za tworzenie dzieciom i młodzieży dobrych i bezpiecznych warunków rozwoju.

Misja PAM
Spójne działania szkół i placówek oświatowych, organów prowadzących, służb państwowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, duchowieństwa, rodziców w zakresie tworzenia przestrzeni aktywności pozaszkolnej młodzieży powiatu dzierżoniowskiego poprzez:

  • diagnozowanie potrzeb,
  • uporządkowanie już realizowanych działań,
  • projektowanie nowych przedsięwzięć.

w obszarach:

  1. BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI
  2. WOLONTARIATU
  3. ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ
  4. PASJI NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH

Wizja PAM

Młodzież powiatu dzierżoniowskiego świadomie korzysta ze stworzonych jej możliwości rozwoju talentów i zainteresowań, a także nabywa nowe umiejętności w obszarach spójnych działań osób fizycznych i prawnych zintegrowanych wokół idei tworzenia kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego.


Poprawiony ( Wtorek, 24 Luty 2015 16:29 )